O przyczynach zanieczyszczeń powietrza i roślinach „antysmogowych”

X Konferencja Ekologiczna w MDK w Jaśle

0
Konferencja ekologiczna w Jaśle

24 października odbyła się po raz 10. Konferencja Ekologiczna w Jaśle. W tym roku tematem było powietrze – rodzaje i skutki zanieczyszczeń oraz sposoby jego ochrony. W konferencji udział wzięło około stu osób – nauczycieli i uczniów ze szkół powiatu jasielskiego, gorlickiego i strzyżowskiego oraz dorosłych osób zainteresowanych ochroną powietrza.

Konferencja ekologiczna w Jaśle

Prelekcje wygłosili dr inż. arch. kraj. Marta Pisarek i dr inż. arch. dr inż. Anita Zapałowska z Wydziału Biologiczno-Rolniczego Uniwersytetu Rzeszowskiego, mgr inż. Jolanta Nawrot z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Delegatura w Jaśle i lekarz Robert Snoch, specjalista pediatra i alergolog. Uczestnicy odwiedzili także Mobilne Laboratorium POLoNEs z Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie, prezentujące przyczyny niskiej emisji oraz Stację Monitoringu Jakości Powietrza przy ul. Sikorskiego w Jaśle.

Konferencja ekologiczna w Jaśle

Dr inż. Anita Zapałowska opowiadała o dioksynach i furanach wydobywających się z kominów, podczas spalania śmieci – „Spalanie odpadów w instalacjach do tego celu nieprzystosowanych prowadzi do niekontrolowanej emisji zanieczyszczeń, gdzie szczególnie niebezpieczne są rakotwórcze dioksyny. Spalanie odpadów w domowych  piecach i kotłowniach gazowych traktowane jest jako wykroczenie. Kwestię regulują stosowne akty i rozporządzenia. Polichlorowane pochodne dibenzo-dioksyn i furanów są trwałymi związkami, które kumulując się w organizmach żywych wywołują negatywne efekty zdrowotne” – mówiła podczas wykładu.

Po raz kolejny w konferencji udział wzięła dr inż. Marta Pisarek, która tym razem opowiadała o roślinach „antysmogowych”. „W celu poprawy jakości powietrza miejskiego zachodzi pilna potrzeba zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej: parków, zieleńców, zieleni osiedlowej, itp. oraz ich właściwa pielęgnacja pozwalającą zieleni spełniać rolę wydajnego ekologicznie biofiltra. Szczególnie poleca się nasadzenia wertykalne przy lub na elewacjach budynków oraz na balkonach i tarasach oraz parki kieszonkowe. Ponadto istotny jest dobór gatunkowy roślinności, dlatego też w nasadzeniach miejskich nie powinno zabraknąć jałowca pospolitego, lip, klonów, jarząbów. W mieszkaniach powinniśmy pielęgnować roślinność doniczkową, która nie tylko skutecznie wyłapuje pył, ale jednocześnie nawilża powietrze i oczyszcza ze smogu eleltromagnetycznego” – architekt uczulała młodzież, która z zainteresowaniem wysłuchała jej wykładu. „Zieleń w mieście (bez nakładów finansowych) chroni nas od pyłów i innych zanieczyszczeń i co jeszcze jest bardziej istotne oczyszcza z chorobotwórczych mikroorganizmów!”  – podkreślała wielokrotnie.

Konferencja ekologiczna w Jaśle

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego, który rozpoczął konferencję. Adam Pawluś podkreślał rolę edukacji ekologicznej i opowiadał o możliwych zastosowaniach źródeł energii odnawialnych, aby poprawić stan jakości powietrza. Na konferencji obecni byli także przedstawiciele LOTOS Infrastruktura Jasło – Prezes Jacek Gogola i  Kierownik Działu Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa Pracy Roman Kościow. Grupa LOTOS S.A. była Partnerem Głównym Konferencji, a zorganizowali ją Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle oraz Jasielskie Stowarzyszenie CONSENSUS.

Konferencja ekologiczna w Jaśle

Uczestnicy otrzymali materiały konferencyjne, wśród których były m.in. plakaty dotyczące smogu, pochodzące z Galerii Dizajn BWA we Wrocławiu, wykonane przez artystów grafików w ramach projektu „Noworoczne postanowienia 2018”.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments