wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Na czym polega upadłość konsumencka?

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Życie bez długów? Jeśli dotychczasowe zobowiązania przerastają twoje możliwości, rozważ opcję ogłoszenia upadłości konsumenckiej. To proces, którego podstawowym celem jest oddłużenie konsumentów, nierzadko także tych znajdujących się w spirali zadłużenia. Nie każdy jednak może korzystać z tej możliwości, choć w 2020 roku weszły w życie przepisy, ułatwiające procedurę. Sprawdź, jakie warunki trzeba spełnić. Co zrobić, by ogłoszenie upadłości konsumenckiej zakończyło się sukcesem? Jakie koszty poniesiesz? Skorzystaj z naszych podpowiedzi.

1. Czym jest upadłość konsumencka?

2. Jakie koszty poniesiesz?

3. Wniosek o upadłość konsumencką

4. Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Warto, by sprawą zajęła się kancelaria. Upadłość konsumencka wymaga pieczołowitości i starannego zgromadzenia wszystkich informacji, co z pewnością zapewni kancelaria prawna. Sprawdź, co możesz zyskać na https://kancelariaea.pl/upadlosc-konsumencka-kancelaria/

Czym jest upadłość konsumencka?

Czym właściwie jest i kto może ogłosić upadłość konsumencką? Jak sama nazwa wskazuje, jest to procedura dotycząca konsumentów – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Aby z niej skorzystać, należy spełnić dwa warunki:

 • mieć status osoby fizycznej – dotyczy to także osób, których działalność została wykreślona z rejestru CEIDG,
 • potwierdzić odpowiednią dokumentacją, że zobowiązania względem wierzycieli nie są regulowane od minimum 3 miesięcy.

Postępowanie upadłościowe ma na celu zaspokojenie wierzycieli z majątku dłużnika lub umorzenie długów (w całości bądź części), a tym samym uwolnienie konsumenta od zaległości. Opcja całkowitego umorzenia dostępna jest dla tych, którzy nie dysponują żadnym majątkiem mogącym pokryć zobowiązania. W przeciwnym razie zgromadzone dobra zostaną przeznaczone na uregulowanie długów na podstawie ustalonego przez sąd planu spłaty wierzycieli.

Jakie koszty poniesiesz?

Ile kosztuje pomoc prawna w przypadku postępowania upadłościowego? Przy procedurze, jaką jest upadłość konsumencka, cennik wsparcia kancelarii jest uzależniony od kilku czynników. Pod uwagę wziąć trzeba między innymi:

 • stopień złożoności sprawy,
 • wysokość zadłużenia,
 • wysokość masy upadłościowej,
 • przewidywany czas trwania sprawy.

Wniosek o upadłość konsumencką

Aby rozpocząć procedurę zmierzającą ku ogłoszeniu upadłości konsumenckiej, należy złożyć wniosek. Zanim to jednak nastąpi prawo upadłościowe nakłada konieczność precyzyjnej analizy sytuacji. Obejmuje ona:

 • określenie dokładnej liczbę wierzycieli,
 • ustalenie wartości wymagalnych zobowiązań pieniężnych,
 • zgromadzenie dowodów potwierdzające przyczynę niewypłacalności,
 • ustalenie miesięcznych dochodów dłużnika oraz wysokości kosztów utrzymania,
 • określenie wartości zgromadzonego majątku.

Na tej podstawie można złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. W dokumencie powinny znaleźć się:

 • dane identyfikacyjne dłużnika, w tym jego imię i nazwisko, adres, PESEL,
 • spis majątku wraz z szacunkową wyceną,
 • spis wierzycieli wraz z ich adresami, a także wysokością wierzytelności i terminami spłaty,
 • wykaz ewentualnych wierzytelności spornych,
 • spis zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika,
 • informacja na temat miesięcznych przychodów oraz kosztów, uwzględniająca 6 miesięcy wstecz,
 • wykaz czynności prawnych z ostatnich 12 miesięcy, jeśli odnosiły się do nieruchomości, akcji lub udziałów w spółkach, a także ruchomości, wierzytelności i innych praw powyżej 10 000 zł,
 • uzasadnienie wniosku.

Bardzo ważna jest ostatnia pozycja na powyższej liście. Sąd podejmuje swoją decyzję właśnie na podstawie uzasadnienia wniosku. Jeżeli uzna, że zaistniała sytuacja została spowodowana rażącym niedbalstwem dłużnika, może uznać, że upadłość konsumencka jest w danym przypadku niezasadna.

Zalety i wady upadłości konsumenckiej

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką? Z pewnością ta procedura dotyczy trudnego momentu w życiu składającego wniosek, dlatego nie sposób mówić o niej ze szczególnym optymizmem. Postępowanie upadłościowe ma jednak w tym przypadku kluczowy atut: pozwala rozpocząć od nowa. Uwolnienie się od długów oznacza usunięcie poważnej przeszkody utrudniającej codzienne życie.

To jednak nie koniec! Ogłoszenie upadłości oznacza także zawieszenie potencjalnie toczących się postępowań komorniczych i umorzenie czynności egzekucyjnych, wykreślenie z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych oraz zatrzymanie naliczania odsetek. Ma jednak także i mankamenty.

Jakie minusy postępowania upadłościowego można zauważyć? Przede wszystkim syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem. Dotyczy to także środków z wynagrodzenia za pracę, emerytury lub renty. Traci się również decyzyjność finansową. Od tej pory niemożliwe staje się podejmowanie decyzji, które mogłyby zwiększyć zadłużenie, w tym zawieranie niektórych umów, na przykład umów kupna. Nie można również zaciągnąć kredytu. Co prawda ten ostatni zakaz dotyczy wyłącznie okresu spłacania zobowiązania.

- Reklama -

Podobne artykuły

- Reklama -

Ostatnie artykuły