wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Most, który połączy mieszkańców Przysiek

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Dzisiaj, 24 maja 2021 r., podpisano z wykonawcą – firmą INTOP Tarnobrzeg umowę  na realizację zadania inwestycyjnego pt. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki. Zadanie przewiduje powstanie 398-metrowego odcinka drogi, w tym 93 m mostu. Most na rzece Ropie w miejscowości Przysieki uzupełni brakujący fragment drogi i będzie alternatywą dla ewentualnych problemów komunikacyjnych na drodze krajowej 28.

Podpisanie umowy z firmą INTOP Tarnobrzeg na budowe mostu w Przysiekach

Koszt zadania wynosi 9.161.674,42 zł, z czego 70% kwoty, tj. 6.413.172,00 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Bogdan Rzońca i Alicja Zając - podpisanie umowy na budowe mostu w Przysiekach

Budowa mostu ma kluczowe znaczenie dla płynności ruchu – będzie rewelacyjnym objazdem w przypadku ewentualnych kolizji, jak również zapewni sprawny i szybki dojazd służb ratunkowych.

Droga powiatowa Grudna – Kunowa – Pusta Wola-Przysieki

Droga powiatowa nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki rozpoczyna swój bieg w miejscowości Grudna Kępska na terenie powiatu gorlickiego w województwie małopolskim i kończy w Przysiekach w powiecie jasielskim, woj. podkarpackie, co świadczy o jej ponadlokalnym charakterze. Droga ta wiedzie pośrednio również do Biecza – miasta zabytkowego, słynącego nie tylko z wielu atrakcji turystycznych, ale również będącego siedzibą wszystkich ważnych instytucji jak urzędy, ośrodki zdrowia, szkoły czy policja.

Adam Pawluś i Jan Muzyka - podpisanie umowy na budowe mostu w Przysiekach

Jest chętnie uczęszczana przez okolicznych mieszkańców, gdyż stanowi dogodną alternatywę dla drogi krajowej nr 28, która jako główny szlak komunikacyjny na kierunku wschód – zachód, jest niezwykle obciążona ruchem tranzytowym, w tym samochodami ciężarowymi typu TIR.

Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz

Znaczenie mostu w Przysiekach

Nowy most w Przysiekach będzie miał ogromne znaczenie w okresach podwyższonych stanów wody, które niestety zdarzają się nierzadko na rzece Ropie. Obecnie w miejscu projektowanego mostu funkcjonuje tylko przejazd brodem rzecznym. Most zapewni bezpieczny przejazd przez Ropę zarówno mieszkańcom, zlokalizowanym w okolicy firmom produkcyjnym, jak i służbom ratunkowym.

Starosta Jasielski Adam Pawluś podpisuje umowę na budowe mostu w Przysiekach

Starosta jasielski Adam Pawluś już w sierpniu ubiegłego roku złożył do Wojewody Podkarpackiego Ewy Leniart wniosek na dofinansowanie powyższego zadania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 21 kwietnia br. ogłoszone zostały listy zadań przeznaczonych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Most w Przysiekach znalazł się na liście podstawowej z dofinansowaniem na poziomie 70%.

Starosta Jasielski Adam Pawluś - Podpisanie umowey z firmą INTOP Tarnobrzeg

Informacje techniczne

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropie w miejscowości Przysieki.

Roboty obejmą rozbudowę drogi powiatowej Nr 1864R Grudna – gr. wojew. – Kunowa – Pusta Wola – Przysieki wraz z budową mostu na rzece Ropa w miejscowości Przysieki, a w szczególności:

  1. budowę mostu stałego o długości całkowitej 93,0 m w kilometrażu 10+300 rzeki Ropy o normatywnej skrajni poziomej i normatywnej nośności klasy II, z jednostronnym chodnikiem;
  2. budowę dojazdów do mostu, z utwardzonym poboczem, włączonych po obu stronach rzeki Ropy do istniejącego przebiegu drogi powiatowej Nr 1864R o klasie technicznej Z i kategorii ruchu KR3;
  3. budowę odcinków włączenia dojazdów do drogi powiatowej, z utwardzonym poboczem, z profilowaniem niwelety i istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi Nr 1864R;
  4. włączenie do projektowanej drogi powiatowej lokalnej infrastruktury drogowej (budowa zjazdów – roboty na przedłużeniu);
  5. budowę kanału technologicznego wzdłuż projektowanego przebiegu zamiennej trasy drogi powiatowej 1864R od strony górnej wody rzeki Ropy;
  6. wykonanie pozostałych robót uzupełniających, związanych z likwidacją kolizji z sieciami, w tym budowę muru oporowego przy skarpie lewej z powodu zbliżenia do gazociągu, zabezpieczenie rurą ochronną dwudzielną przebiegającej w obszarze pasa drogowego sieci energetycznej zasilania przepompowni, przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej (regulacja pionowa istniejącej studzienki);
  7. urządzenie placu budowy wraz z drogami technologicznymi wraz z ich likwidacją, a także wykonaniem robót rekultywacyjnych po zakończeniu realizacji zamierzenia;
  8. przygotowanie obiektu wraz z dojazdami do oddania do eksploatacji.
Most, który połączy mieszkańców Przysiek

W spotkaniu uczestniczyli: Starosta Jasielski Adam Pawluś, Poseł do Parlamentu Europejskiego Bogdan Rzońca, Senator RP Alicja Zając, Etatowy Członek Zarządu Jan Muzyka, Członek Zarządu Grzegorz Pers, Radna Rady Powiatu w Jaśle Anna Nigborowicz, Wójt Gminy Skołyszyn Bogusław Kręcisz oraz Radni Gminy Skołyszyn Józef Kielar i Bogusław Ciołkosz. Stronę firmy, która wygrała przetarg reprezentował Prezes Zarządu Grzegorz Bukała.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły