Sesja Rady Miejskiej Jasła
Fot. Urząd Miasta w Jaśle

Uprzejmie zapraszam na LXVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji RMJ.

2.2.Zatwierdzenie protokołu z LXIV Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie protokołu z LXV Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle /Druk Nr 705/,

4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla  podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła/Druk Nr 703/,

4.3. ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jasła  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /Druk Nr 704/,

4.4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 702/,

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 706/,

4.6. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 707/,

4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 708/,

4.8. wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia udziałów Miasta Jasła w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk Nr 709/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LXVIII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz
Proszę wprowadzić imię

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.