wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Uprzejmie zapraszam na LXVIII Sesję Rady Miejskiej Jasła, którą zwołuję na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z póź. zm./.

LXVIII Sesja Rady Miejskiej Jasła odbędzie się w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 1000 w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12  z następującym proponowanym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zatwierdzenie protokołów z Sesji RMJ:

2.1. Zatwierdzenie protokołu z LXIII Sesji RMJ.

2.2.Zatwierdzenie protokołu z LXIV Sesji RMJ.

2.3. Zatwierdzenie protokołu z LXV Sesji RMJ.

  1. Wybór Komisji Wnioskowej.
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

4.1. udzielenia dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Jaśle /Druk Nr 705/,

4.2. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości, zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla  podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Miasta Jasła/Druk Nr 703/,

4.3. ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Jasła  miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych /Druk Nr 704/,

4.4. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Jasła /Druk Nr 702/,

4.5. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Brzyska dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego /Druk Nr 706/,

4.6. ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Miejskiej Komunikacji Samochodowej w Jaśle /Druk Nr 707/,

4.7. zmiany budżetu miasta Jasła na 2018 r. /Druk Nr 708/,

4.8. wyrażenia zgody na zbycie udziałów i określenia trybu zbycia udziałów Miasta Jasła w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle /Druk Nr 709/.

  1. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta Jasła w okresie międzysesyjnym.
  2. Interpelacje radnych i odpowiedzi na interpelacje.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LXVIII Sesji RMJ.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Jasła
Henryk Rak

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły