Krajobrazy Nowego Żmigrodu

Fotografował Mateusz Smyka

X