Jasielskie obchody 38. rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka

0
Jasielskie obchody 38. rocznicy Porozumień Sierpniowych

„Spotykamy się dzisiaj, aby przeżyć i uczcić ważną dla Polski oraz dla Jasła rocznicę. Dnia 31 sierpnia – 38 lat temu – doszło do podpisania porozumień sierpniowych i powstania Niezależnego Samorządowego Związku Zawodowego „Solidarność”. 31 sierpnia – 20 lat temu – odszedł do Domu Boga Ojca św. pamięci ks. Stanisław Kołtak – dziekan oraz proboszcz parafii Św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Jaśle. Przyszliśmy tutaj z potrzeby serca, z wielkiej wdzięczności, wręcz z konieczności, czując potrzebę uczczenia tych dwóch szczególnie ważnych rocznic.” – mówił Starosta Jasielski Adam Pawluś, otwierając konferencję poświęconą 38. rocznicy Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicy śmierci ks. Stanisława Kołtaka.

W piątek, 31 sierpnia br., w ramach jasielskich obchodów Dnia Solidarności i Wolności, zorganizowanych w 38. rocznicę Porozumień Sierpniowych i 20. rocznicę śmierci ks. Stanisława Kołtaka, w I Liceum Ogólnokształcącym w Jaśle odbyła się uroczysta konferencja naukowa.

Jako pierwszy referat pt. „Sytuacja społeczno – polityczna w województwie krośnieńskim w latach 1980 – 1989” wygłosił Artur Brożyniak, przedstawiciel IPN O. Rzeszów. Następnie prof. dr hab. Józef Marecki, Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN, przedstawił barwną prezentację pt. „Kościół katolicki w PRL w latach 80-tych XX wieku”.

Wspomnieniami o ks. Stanisławie Kołtaku podzielił się ze zgromadzonymi w auli I LO ks. prof. Piotr Steczkowski, obecnie kanclerz Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, który jako ministrant i kleryk uczestniczył w życiu parafii.

Następnie Sylwester Wilk, autor książki „Tu przeżyłem czas przełomu”, przybliżającej sylwetkę ks. dra Stanisława Marczaka, zaprezentował tę publikację i opowiedział zebranym, jak doszło do jej powstania.

Kolejnym punktem uroczystości było otwarcie wystawy „Sylwetka ks. Stanisława Kołtaka w zdjęciach Jerzego Polaka”, obrazującej dzieje jasielskiej „Solidarności” i działalność ks. Kołtaka.

W konferencji uczestniczyli parlamentarzyści: senator Alicja Zając, poseł Bogdan Rzońca; przedstawiciele władz wojewódzkich: radny sejmiku województwa podkarpackiego Wojciech Zając; przedstawiciele powiatu: starosta Adam Pawlus, wicestarosta Tadeusz Gorgosz, członek zarządu Stanisław Zając; miasta Jasła: burmistrz Ryszard Pabian; Tadeusz Majchrowicz, Wiceprezes Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”; księża: ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Zastępca Przewodniczącego Kolegium IPN, ks. prof. Piotr Steczkowski, ks. dr Stanisław Marczak, ks. Tadeusz Paszek, ks. Zbigniew Irzyk, ks. Gerard Stanula; dr Krzysztof Kaczmarski, przedstawiciel IPN O. Rzeszów; Marian Stój, dyrektor Magurskiego Parku Narodowego; dyrektorzy jasielskich szkół oraz przedstawiciele Solidarności.

Po zakończeniu konferencji zebrani udali się do kościoła pw. św. Stanisława BM w Jaśle, gdzie odprawiono uroczystą Mszę Świętą w intencji Ojczyzny i śp. ks. Stanisława Kołtaka.

Przed Mszą Św. odczytano listy od Marka Kuchcińskiego – Marszałka Sejmu, Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego i Władysława Ortyla – Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments