wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Dodatkowe 3 mln zł wsparcia dla Jasła!

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

Miasto Jasło otrzymało 100 procent dofinansowania  w kwocie 2,95 mln zł na opracowanie dokumentacji dotyczących kluczowych obszarów dla rozwoju miasta. Dokumenty te będą powiązane z zadaniami, które miasto realizuje w ramach projektu „Jasło – moje miasto, mój dom” wartego 16 mln zł.

Z otrzymanych środków przygotowanych zostanie sześć opracowań dotyczących: komunikacji, mieszkalnictwa, kultury, turystyki i sportu, jakości usług publicznych oraz pomocy społecznej w zakresie wsparcia osób nieuleczalnie chorych. Przygotowana dokumentacja posłuży do aplikowania o fundusze w ramach nowego okresu programowania w latach 2021-2027.

W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna zostanie przygotowane:

 • Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła
 • Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej
 • System zarządzania rozwojem miasta
 • Strategia przemysłu czasu wolnego
 • Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle – przygotowanie dokumentacji
 • Wzmocnienie usług publicznych

Studium komunikacyjne dla Miasta Jasła, które będzie stanowić podstawę do:

 • zwiększenia dostępności komunikacyjnej miasta,
 • wypracowania kierunków rozwoju infrastruktury drogowej miasta,
 • likwidacji barier rozwojowych miasta,
 • wzrostu spójności terytorialnej

Termin zakończenia opracowania: I kwartał 2023 r.

Opracowanie miejskiej polityki mieszkaniowej, wspartej badaniami rynku, ukierunkuje działania Miasta Jasła na realizację zadań zapewniających dostępność mieszkań, uwzględniając zmiany demograficzne, zmiany potrzeb społecznych, jak również zmiany klimatyczne, a dodatkowo utworzy hierarchię celów oraz określi sposób ich realizacji.

Termin zakończenia opracowania: IV kwartał 2022 r.

System zarządzania rozwojem miasta:1 etap – opracowanie dokumentacji analitycznej systemu zarządzania rozwojem miasta i usługami miasta Jasła; 2 etap – inwentaryzacja zieleni miejskiej i cyfryzacja dokumentów planistycznych.

Opracowanie kompleksowej dokumentacji bazodanowej, dzięki której w dalszym etapie będzie możliwe stworzenie systemu zarządzania rozwojem miasta; cyfryzacja dokumentów planistycznych Miasta Jasła zgodnie z obligującymi do tego przepisami prawa; pozyskanie danych, których Miasto nie posiada w zakresie zieleni miejskiej poprzez jej cyfrową inwentaryzację.

Termin zakończenia prac: I kwartał 2023 r.

Strategia przemysłu czasu wolnego

 • zinwentaryzowanie aktualnej oferty czasu wolnego (ofertę instytucji miejskich oraz podmiotów niepublicznych),
 • zinwentaryzowanie niewykorzystanych rekreacyjnie przestrzeni miejskiej,
 • określenie deficytów/luk ofertowych,
 • analizę przyczyn braku aktywności ofertowej na niewykorzystanych, a przystosowanych do tego celu powierzchniach miejskich
 • wnioski i rekomendacje

Termin zakończenia opracowania: IV kwartał 2022 r.

Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Jaśle – przygotowanie dokumentacji

Zapotrzebowanie na miejsce w zakładzie jest bardzo duże, na tę chwilę na miejsce oczekuje ok. 50 osób i liczba ta z roku na rok rośnie. W tym celu niezbędne jest opracowanie nowej dokumentacji technicznej rozbudowy zakładu. Problem braku dostępu do tego rodzaju usług opiekuńczych został zdiagnozowany w Planie Rozwoju Lokalnego Miasta Jasła jako jeden z kluczowych problemów.

Termin zakończenia: I kwartał 2023 r.

Wzmocnienie usług publicznych

 • opracowanie diagnozy stanu oraz społecznego zapotrzebowania na usługi publiczne w Jaśle
 • opracowanie diagnozy sposobów zwiększenia koordynacji działań w zakresie usług publicznych
 • przeprowadzenie diagnozy kapitału intelektualnego Jasła      
 • opracowanie Zintegrowanej Strategii Świadczenia Usług Publicznych w Jaśle

Termin zakończenia opracowania: I kwartał 2023 r. Zobacz prezentację.

Wartość przyznanych środków w Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna wynosi: 2 951 394,45 zł  (dofinansowanie wynosi 100% z czego: 85% Fundusz Spójności i 15% budżet państwa.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły