wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Burmistrz Jasła Ryszard Pabian odpowiada na wpisy starosty na Facebooku

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

W związku z wpisami jakie pojawiły się na FB ze strony Starosty Adama Pawlusia stwierdziłem, że przyszła pora, aby na temat działań Starosty w stosunku do Miasta Jasła powiedzieć nieco szerzej.

Przede wszystkim uważam, że dyskusji dotyczących ważnych zadań inwestycyjnych, w szczególności finansowanych ze środków publicznych, nie prowadzi się na FB, Twitterze czy TikToku. Nigdy do tej pory Miasto Jasło nie wdawało się w spory i publiczne komentowanie działań Starosty Adama Pawlusia, mimo że niejednokrotnie podejmowane przez niego decyzje są trudne do zaakceptowania. Należy podkreślić, że tego rodzaju ataki na FB nie przystoją funkcjonariuszowi publicznemu i nie tłumaczy tego nawet fakt ewentualnego gorszego momentu emocjonalnego.

Nieprawdą jest, że Miasto Jasło nie wspiera budowy mostu na rzece Jasiołce. Przypominam Staroście, że na zadanie związane z tą inwestycją, Miasto Jasło już przekazało działki o szacunkowej wartości 0,5 mln zł – było to w kwietniu bieżącego roku, a spółka miejska MPGK dokonała na własny koszt przełożenia kolidujących z budową drogi sieci sanitarnych.

Miasto Jasło zawsze współpracowało z Powiatem Jasielskim, bo taka jest i powinna być idea pracy w samorządzie, by służyć mieszkańcom. Na przestrzeni wielu lat, bez względu na to kto zajmował stanowisko starosty, a kto burmistrza, Miasto Jasło zawsze dokładało pieniądze na inwestycje powiatowe, bo one również służą naszym mieszkańcom. Tylko za mojej kadencji była to kwota –2,55 mln zł (dokładny wykaz dofinansowanych zadań poniżej). Taka współpraca jest także z Województwem Podkarpackim, gdzie na inwestycje realizowane na terenie miasta przekazaliśmy kwotę – 8,36 mln zł (wykaz zadań poniżej), jak i Gminą Jasło, gdzie przy wzajemnym wsparciu realizowane są drogi i oświetlenie służące mieszkańcom obu samorządów.

Trzeba też przyznać, że w tym czasie Miasto Jasło otrzymało od Powiatu Jasielskiego budynek po byłej „bursie międzyszkolnej”, w którym obecnie mieści się jasielski MOPS, ale za działki Miasto zapłaciło 189 600 zł.

Jeżeli chodzi o samą współpracę to nie jest ona łatwa. Miasto Jasło ma blokowane zadania, które muszą być zatwierdzone przez Starostwo Powiatowe. Tak jest w przypadku rozwiązania kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniach ul. Chopina i Ujejskiego oraz Chopina i Kraszewskiego. Przygotowany na zlecenie Miasta Jasła przez zewnętrznych specjalistów ds. bezpieczeństwa drogowego audyt, nie znalazł akceptacji Starosty. Kolejna kwestia to przeciąganie zatwierdzenia organizacji ruchu dla ścieżek rowerowych, czy płatnych stref parkowania. Starosta w czerwcu br. przekazał nieprawdziwe informacje dotyczące płatnych stref parkowania, w tym braku koniecznej analizy, a także konsultacji. Miasto Jasło przeprowadziło taką analizę, jak również konsultacje społeczne, a wymagane dokumenty dostarczone zostały do Starostwa Powiatowego.

Natomiast, kiedy to Starostwo kilkukrotnie zwracało się o zmianę lokalizacji lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowania Ratunkowego, Miasto zawsze przychylało się do nowych wniosków, mając na uwadze dobro mieszkańców. Należy też wspomnieć, że dla tak istotnej inwestycji jak budowa drogi 5KDZ na terenach inwestycyjnych w Warzycach, a konkretnie połączenia istniejącego układu dróg z ulicą Piłsudskiego, Zarząd Powiatu wydał negatywną opinię, mimo że Miasto posiada opracowaną dokumentację projektową i ma zabezpieczone środki na jej realizację.

Niestety wszystkie sprawy przekazywane przez Urząd Miasta do Starostwa Powiatowego celowo rozpatrywane są w możliwe najdłuższym terminie, co znacznie wydłuża czas załatwiania spraw.

Jeszcze raz podkreślam, że do tej pory Miasto Jasło nigdy nie wdawało się w spory i publiczne komentowanie spraw (to jest wyjątek), które powinny być dla dobra mieszkańców rozstrzygane podczas bezpośrednich rozmów. Miasto zawsze było, jest i będzie otwarte na współpracę i dialog z każdym, bo taka jest rola samorządu.

Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła


Dokładny wykaz pomocy dla Powiatu Jasielskiego w latach 2015 – 2021

2021 rok – 992 230 zł

 • Odbudowa drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Bryły – 180 000 zł
 • Przebudowa i budowa przejść dla pieszych w ciągu dróg powiatowych: Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza na Osiedlu Gamrat; Nr 1827R Święcany – gr. wojew. – Szerzyny w miejscowości Święcany; Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa w miejscowości Brzyska; Nr 1847R Szebnie – Tarnowiec – Jedlicze – Potok w miejscowości Tarnowiec; Nr 1829R Jareniówka – Jabłonica – gr. wojew. – Czermna w miejscowości Opacie – 15 230 zł
 • Rozbudowa ul. Kasprowicza w Jaśle w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło- Łajsce-Zręcin – 247 000 zł  
 • Zakup samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla grupy ratownictwa wodnego z napędem 4 x 4 dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 50 000 zł
 • Przekazanie działek (1 ha 4 a) na realizację zadania związanego z budową nowego mostu na rzece Jasiołce, szacowana wartość– 500 000 zł

2020 rok – 172 940,90 zł

 • Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zakup respiratora – 62 000 zł
 • Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zakup aparatu USG do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego i WZW – 100 000 zł
 • Przekazanie motopompy pływającej na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle – 5 000 zł
 • Przekazanie oczyszczacza powietrza na potrzeby Szpitala Specjalistycznego w Jaśle o wartości – 5 940,90 zł

2019 rok – 123 863,77 zł

 • Remont chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313 R  Jasło – ulica Mickiewicza – 9 152,97 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1858R ul. Kraszewskiego w Jaśle – 70 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na zakupu samochodu furgonu patrolowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 30 000 zł
 • Przekazanie statywu z urządzeniem podnoszącym i zbiornikiem na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o wartości – 14 710,80 zł

2018 rok – 368 094,51 zł

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza – 108 837,78 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1851R Jasło- ul. Sobniowska- 30 000 zł
 • Remont  chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313 R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat – 13 693,59 zł
 • Remont nawierzchni drogi powiatowej w obrębie skrzyżowania z wysepką w ciągu drogi powiatowej nr 1313 R Jasło – ul. Mickiewicza na osiedlu Gamrat – 15 563,14 zł
 • Remont drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – Błażkowa – Jodłowa – 10 000 zł
 • Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zakup aparatury medycznej do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii – 180 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na zakup wyposażenia z działu techniki policyjnej dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 10 000 zł

2017 rok – 319 999,90 zł

 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło – ul. Mickiewicza – 100 000 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851 R Jasło – ul. Sobniowska – 100 000 zł
 • Dotacja dla Szpitala Specjalistycznego w Jaśle z przeznaczeniem na zakup aparatu ultrasonograficznego – 100 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaśle: 7 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na remontu bramy wjazdowej Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 3 000 zł
 • Przekazanie wentylatora oddymiającego na potrzeby Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle o wartości – 9 999,90 zł

2016 rok – 278 010 zł

 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1840R Bieździadka – Gorajowice – Jasło – 16 470 zł
 • Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło- ul. Mickiewicza z przeznaczeniem na materiały – 39 540 zł
 • Przebudowa drogi powiatowej Nr 1851R Jasło – ul. Sobniowska – 28 000 zł
 • Dotacja dla Specjalistycznego  Szpitala  w Jaśle na zakup aparatu RTG z ramieniem C – 180 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na zakupu samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 10 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na remont dyżurki i adaptację korytarza rewiru dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 4 000 zł

2015 rok – 295 000 zł

 • Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1313R Jasło- Błażkowa – gr. wojew. (Jodłowa) na osiedlu Bryły – 30 000 zł
 • Budowa kolektora kanalizacji wody deszczowej – przebudowa skrzyżowania ulic Granicznej i Sobniowskiej w Jaśle – 200 000 zł
 • Odbudowa infrastruktury drogowej na terenie powiatu jasielskiego – ulica Sobniowska – 50 000 zł
 • Przekazanie środków finansowych na zakup samochodu osobowego dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Jaśle – 15 000 zł

Pomoc finansowa dla Województwa Podkarpackiego na zadania realizowane na terenie Miasta Jasła – 8 363 668,97 zł

lata 2015 – 2016

 • Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 -na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego – 34 440,00 zł

lata 2017 – 2019

 • Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73 – 4 139 228,97 zł

2019 rok

 • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło- 2 363 138,00 zł

2021 rok

 • Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło – 1 826 862,00 zł
- Reklama -

Podobne artykuły

3 KOMENTARZE

Subskrybuj
Powiadom o

3 komentarzy
oceniany
najnowszy najstarszy
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
4 listopada, 2021 15:19

Jak już pisałem burmistrz nie jest z mojej bajki, ale trzeba mu przyznać, że chociaż ma klasę i potrafi się zachować.

jaaa
4 listopada, 2021 16:36

postawić mur między starostwem a urzędem miasta i przeczekać 2 lata do wyborów
bo tu żadnej współpracy nie będzie. oby tylko starosta nie kazał teraz zdzierać tego nowego asfaltu na mickiewicza

Władek
4 listopada, 2021 20:07
Odpowiedź na  jaaa

Może zostanie trochę tego muru co mają robić na granicy z Białorusią to by tu Błaszczak postawił 😁

- Reklama -

Ostatnie artykuły