wiadomości

kino

kalendarz

pogoda

ogłoszenia

Budżet Miasta Jasła na 2021 rok – pomimo trudności inwestycje nadal na pierwszym planie!

Wyróżnione

Moje Jasło
Moje Jasło
Jasielski portal informacyjny. Poznaj Jasło z innej strony! Aktualne wydarzenia w Jaśle, ankiety, wywiady ze znanymi jaślanami, ogłoszenia, zdrowie i uroda.
- Reklama -

33,9 mln zł, czyli o 6 mln zł więcej niż w roku ubiegłym, udało się zabezpieczyć na rozwój i inwestycje w tegorocznym budżecie Miasta Jasła. Konsekwentnie, pomimo trudnego 2020 roku, Miasto nadal nacisk będzie kładło na inwestycje. Tak jak w poprzednich latach największe wydatki (blisko 60 proc.) pochłaniają oświata i pomoc społeczna.

Jest to niestety kolejny bardzo trudny budżet, na który złożyła się zarówno trwająca pandemia i wynikające z niej zadania finansowe, ale również spowodowane tym zmniejszone wpływy do budżetu miasta. Rozwój miasta zależy od tego jak wiele w niego inwestujemy, stąd też pomimo wielu trudności i niełatwych do przewidzenia czasów, zaplanowaliśmy na inwestycje blisko 34 mln zł. Jednak wierzę, że to nie wszystkie zadania, które będziemy realizować w tym roku – mówił podczas sesji burmistrz Jasła Ryszard Pabian.

Na 2021 rok zaplanowano dochody w wysokości: 190,6 mln złotych, w tym dochody bieżące: 175 mln zł i majątkowe: 15,6 mln zł. – Wydatki wynoszą ogółem: 205,3 mln zł, w tym wydatki bieżące 171,4 mln zł i wydatki majątkowe 33,9 mln zł. Planowany deficyt na 2021 rok (14,7 mln zł) ma zostać pokryty przychodami z zaciągniętego kredytu komercyjnego, z pożyczki NFOŚiGW, nadwyżki z lat ubiegłych oraz z wolnych środków. Przewidywane zadłużenie na koniec 2021 roku będzie 11,02 proc. do planowanych dochodów – wylicza Jacek Borkowski, skarbnik Miasta Jasła.

Wydatki majątkowe, czyli środki przeznaczone głównie na zadania inwestycyjne, wyniosą 33,9 mln zł, przy czym warto wspomnieć, że dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 11,2 mln zł.

Na usprawnienia komunikacyjne Miasto zabezpieczyło 8,3 mln zł. Są w tym m.in.:

 • budowa mostu przez rzekę Wisłokę wraz z dojazdami w ciągu drogi publicznej – ul. Gądki w Jaśle – 3,5 mln zł
 • budowa gminnych dróg na osiedlu „Na Kotlinę” – ul. Mendysa (kontynuacja) – 2,6 mln zł
 • przebudowa ulicy Baczyńskiego i Grota Roweckiego – 1,25 mln zł
 • budowa skrzyżowania ulic Szopena, Grota Roweckiego oraz Szkolnej – 300 tys. zł

Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, przeznaczonych zostanie 10,3 mln zł. Jest to:

 • poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do ZGDW – 6,3 mln zł
 • modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – 1,8 mln zł
 • rozbudowa i modernizacja Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jaśle przy ul. Żniwnej – 1,4 mln zł
 • budowa oświetlenia ulicznego – 300 tys. zł
 • budowa i przebudowa separatorów i kolektorów kanalizacji deszczowej oraz rowów melioracyjnych – 350 tys. zł

W tym roku Miasto inwestować będzie również w gospodarkę gruntami i nieruchomościami.

Z przeznaczonych na ten cel 4,3 mln zł zaplanowano:

 • przebudowę Placu Inwalidów Wojennych wraz z pasażem – 2,9 mln zł
 • wkład do budowy mieszkalnego budynku czynszowego (ul. Krasińskiego) – 1 mln zł
 • realizacja przestrzeni miejskiej – 250 tys. zł
 • zakup nieruchomości na cele inwestycyjne i modernizacja miejskich budynków i lokali – 200 tys. zł.

Na działania kulturalne, ochronę dziedzictwa narodowego oraz kulturę fizyczną zapewniono 10,1 mln zł i jest to:  

 • budowa Centrum Kultury, Techniki i Przedsiębiorczości (zadanie dofinansowane ze środków UE)  – 8,5 mln zł
 • przebudowa Muzeum Regionalnego w Jaśle (zadanie dofinansowane ze środków UE)  – 980 tys. zł
 • dotacja celowa dla MOSiR – wykonanie dokumentacji modernizacji stadionu przy ul. Śniadeckich – etap II i III – 440 tys. zł

Ponadto w budżecie na 2021 rok uwzględniono dotacje dla instytucji kultury: Jasielski Dom Kultury – 2 mln 495 tys. zł, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle – 1 mln 931 tys. zł, oraz Muzeum Regionalne w Jaśle – 1 mln 745 tys. zł. Z kolei MOSiR otrzymał dotację w wysokości 2 mln 052 tys. zł.

Budżet na 2021 rok, pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Rzeszowie, poparło 13 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, 1 osoba nie głosowała.

- Reklama -

Podobne artykuły

Subskrybuj
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
- Reklama -

Ostatnie artykuły